Languages

Līdz ar pāreju uz ziemas laiku - pulksteņa rādītāji stundu atpakaļ

Latvijā un daudzviet citur pasaulē līdz ar pāreju uz ziemas laiku pulksteņa rādītāji jāpagriež stundu atpakaļ.
Pēc Latvijas laika tas darāms naktī uz svētdienu plkst.4.
Iepazīstieties ar informāciju par elektronisko kases aparātu laika un datuma maiņu.
Kreisajā pusē esošajā izvēlnē izvēlieties laika vai datuma maiņu un atrodiet sava kases aparāta modeli piedāvātajā sarakstā.
Ja Jums ir radušās neskaidrības par iekārtas lietošanas kārtību, iepazīstaties ar lietošanas instrukciju!


Mainīt laiku:


CHD 7

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus  un
2) Ar  vai  taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta HHMM (HH-stunda, MM-minūtes)
5) Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu ievadīto informāciju
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus un , ar vai taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu


CHD 3030/3050

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA]
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA]
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ">[ # / NS ]
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]


CHD 5620/5510/5010T

CHD 3320/3550/3010T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ci¬paru taustiņiem ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ APMAKSA], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]


CHD 2¬100/2300

1) Noņemiet Z atskaiti
2) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
4) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
5) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
6) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
7) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]


CHD POS

1) Izmantojot ciparu klaviatūru ievadiet 91
2) Nospiediet taustiņu [ MISC/func ]
3) Uz dispelja tiek attēlots "Laiks (HH.MM.SS) ?"
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HH.MM.SS
    (HH - stundas (00-23), MM - minūtes, SS - sekundes)
5) Apstipriniet jauno datumu nospiežot taustiņu [ ENTER/IEVADE ]


CHD 2020 / 2010 / 2210

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]


CHD 2020T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ MAKSA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]


CHD 4010

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ X/SVARS ]
5) Nospiediet taustiņu [MAKSA], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]


Omron RS 2810 / RS 3410 / RS 3010

1) Izejiet no kasiera
2) Pagrieziet atslēgu X režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet laiku (HHMM)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ APSTIPR. DOK. ]


TEC MA 1400 / MA 1650

1) Pagrieziet atslēgu SET režīmā
2) Nospiediet taustiņu 5 un pēc tam taustiņu [ X ]
3) Ievadiet laiku (HH MM)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ MAKSA ]


NB!:Visos variantos laiks ir jāievada kā četrciparu skaitlis bez komatiem un atstarpēm (piemēram: 0801, 1200, 2359).