Languages

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.252
Rīgā 2015.gada 26.maijā (prot. Nr.26 27.§

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.1 panta piekto daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība " (Latvijas Vēstnesis, 2014, 70. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 141. punktā:
1.1.1. skaitļus un vārdus "2016. gada 1. janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2016. gada 1. jūlijā";
1.1.2. skaitļus un vārdus "2015. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2016. gada 30. jūnijam";
1.2. aizstāt 142. punktā skaitļus un vārdus 1. janvārī".
2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.


Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Finanšu ministra vietā – aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis