Languages

Palīdzība klientiem

Laika maiņa

CHD 3030/3050

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA] .
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]  .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA] .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu[ DZĒST ] .

 

CHD 5620/5510/5010T
CHD 3320/3550/3010T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ci­paru taustiņiem ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ APMAKSA], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu[ DZĒST ]

 

CHD 2­100/2300

1) Noņemiet Z atskaiti
2) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
4) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
5) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
6) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
7) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu[ DZĒST ]

 

CHD POS

1) Izmantojot ciparu klaviatūru ievadiet 91
2) Nospiediet taustiņu [ MISC/func ]
3) Uz dispelja tiek attēlots "Laiks (HH.MM.SS) ?"
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HH.MM.SS
    (HH - stundas (00-23), MM - minūtes, SS - sekundes)
5) Apstipriniet jauno datumu nospiežot taustiņu [ ENTER/IEVADE ]

 

CHD 2020 / 2010 / 2210

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
3) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu[ DZĒST ]

 

CHD 2020T

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ X / Laiks], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu nospiediet taustiņu [ MAKSA ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu[ DZĒST ]

 

CHD 4010

1) Pagrieziet attiecīgo atslēgu PRG režīmā
2) Ar ciparu taustiņiem ievadiet skaitli 07 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu[ NP / # ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ X/SVARS ]
5) Nospiediet taustiņu [MAKSA], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

 

Omron RS 2810 / RS 3410 / RS 3010

1) Izejiet no kasiera
2) Pagrieziet atslēgu X režīmā
3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet laiku (HHMM)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ APSTIPR. DOK. ]

 

TEC MA 1400 / MA 1650

1) Pagrieziet atslēgu SET režīmā
2) Nospiediet taustiņu 5 un pēc tam taustiņu [ X ]
3) Ievadiet laiku (HH MM)
4) Apstipriniet ar taustiņu [ MAKSA ]

 

NB!:Visos variantos laiks ir jāievada kā četrciparu skaitlis bez komatiem un atstarpēm (piemēram: 0801, 1200, 2359).